Názov zákazky: Obec Zalužice - Prestavba objektu materskej školy na obecný úrad

Súťažné podklady: