Vysvetlenie súťažných podkladov: Obec Zalužice - Prestavba objektu materskej školy na obecný úrad

Príslušné dokumenty: