Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 : Obec Zalužice - Prestavba objektu materskej školy na obecný úrad

Príslušné dokumenty: