Názov zákazky: Mesto Medzilaborce - Zateplenie kultúrneho domu

Súťažné podklady: