Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 : Obec Viničky – Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Príslušné dokumenty: