Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 : Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna – stavba č.1

Príslušné dokumenty: