Názov zákazky: Mesto Medzilaborce - Materská škola na Ul. zámočníckej, Medzilaborce

Súťažné podklady: