Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 : Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Príslušné dokumenty: