Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 : Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Príslušné dokumenty: