Vysvetlenie súťažných podkladov č.7 : Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Príslušné dokumenty: