Vysvetlenie súťažných podkladov č.8 : Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Príslušné dokumenty: