Vysvetlenie súťažných podkladov č.3 : Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou

Príslušné dokumenty: