Názov zákazky: Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť

Súťažné podklady: