Názov zákazky: RT-servis, s.r.o. - Lesný kolesový traktor

Súťažné podklady: