Názov zákazky: Sobrance - komunitné centrum

Vysvetlenie súťažných podkladov č.1: