Názov zákazky: Obec Viničky - Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia - spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Súťažné podklady: