Názov zákazky: Mesto Medzilaborce - Materská škola na Ul. zámočníckej, Medzilaborce

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu - doplnenie súťažných podkladov