Názov zákazky: Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Súťažné podklady: