Názov zákazky: Sobrance - komunitné centrum

Súťažné podklady: