Názov zákazky: Bačkov - komunitné centrum

Súťažné podklady: