Názov zákazky: MFK Zemplín Michalovce, a.s.- Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna - stavba č. 1

Súťažné podklady: