Názov zákazky: BARDTERM, s.r.o. - Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove - 2. etapa

Súťažné podklady: