Činnosti spojené s likvidáciou spoločností, ktorými sa naša firma zaoberá :

– Príprava spoločnosti do likvidácie
– Kontrola spoločnosti pri vstupe do likvidácie
– Komunikácia s veriteľmi počas likvidácie
– Zabezpečenie likvidátora
– Ukončenie likvidácie spoločnosti v zmysle legislatívy
– Ukončenie účtovníctva, daňová optimalizácia
– Príprava a spracovanie dokumentov na úschovu písomností v zmysle platných právnych predpisov