Činnosti spojené s konkurzom spoločností, ktorými sa naša firma zaoberá :

– Príprava spoločnosti do konkurzu
– Právna analýza tresno-právnych a majetkových dopadov na štatutárov spoločnosti
– Škodová zodpovednosť štatutárov
– Dodržiavanie legislatívnych noriem počas prípravy vstupu do konkurzu a následná príprava dokumentácie počas konkurzu
– Ukončenie likvidácie spoločnosti v zmysle legislatívy
– Analýza účtovníctva a dopadov na štatutárov podľa dokumentácie v účtovníctve
– Komunikácia s veriteľmi a správcom