Aktuality:
Verejné obstarávanie: BHG Logistika spol. s r.o. – Hencovce – zateplenie objektu dielní ND
Súťažné podklady VO – BHG Logistika spol. s r.o. – Hencovce – zateplenie objektu dielní ND
Verejné obstarávanie: Obec Bačkov – Komunitné centrum
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 – Obec Bačkov – Komunitné centrum
Súťažné podklady VO – Obec Bačkov – Komunitné centrum – rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov
Verejné obstarávanie: Mesto Sobrance – Komunitné centrum Sobrance
Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk – Mesto Sobrance – Komunitné centrum Sobrance
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 – Komunitné centrum Sobrance
Súťažné podklady VO – Mesto Sobrance – Komunitné centrum Sobrance
Verejné obstarávanie: CSM – STAV s.r.o. – Stredisko prípravy nie nebezpečných odpadov na ich opätovné využitie
Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 – Stredisko prípravy nie nebezpečných odpadov na ich opätovné využitie
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 – Stredisko prípravy nie nebezpečných odpadov na ich opätovné využitie
Súťažné podklady VO – CSM – STAV s.r.o. – Stredisko prípravy nie nebezpečných odpadov na ich opätovné využitie
Verejné obstarávanie: BHG Logistika spol. s r.o. – Hencovce – zateplenie objektu dielní ND
Súťažné podklady VO – BHG Logistika spol. s r.o. – Hencovce – zateplenie objektu dielní ND
Verejné obstarávanie: Mesto Sobrance – Komunitné centrum Sobrance – súťaž zrušená
Súťažné podklady VO – Mesto Sobrance – Komunitné centrum Sobrance
Verejné obstarávanie: BHG Logistika spol. s r.o. – Hencovce – zateplenie objektu dielní ND – súťaž zrušená
Súťažné podklady VO – BHG Logistika spol. s r.o. – Hencovce – zateplenie objektu dielní ND
Verejné obstarávanie: RT-servis, s.r.o. – Lesný kolesový traktor
Súťažné podklady VO – RT-servis, s.r.o. – Lesný kolesový traktor
Verejné obstarávanie: BHG Logistika spol. s r.o. – Hencovce – zateplenie objektu dielní ND – súťaž zrušená
Súťažné podklady VO – BHG Logistika spol. s r.o. – Hencovce – zateplenie objektu dielní ND
Verejné obstarávanie: Mesto Sabinov – SABINOV-16 b. j. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 – UL. MLYNSKÁ
Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 – Mesto Sabinov – SABINOV-16 b. j. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 – UL. MLYNSKÁ
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 – Mesto Sabinov – SABINOV-16 b. j. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 – UL. MLYNSKÁ
Súťažné podklady VO – Mesto Sabinov – SABINOV-16 b. j. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 – UL. MLYNSKÁ
Verejné obstarávanie: Obec Viničky – Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť
Súťažné podklady VO – Obec Viničky – Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť
Verejné obstarávanie: Mesto Vranov nad Topľou – Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou
Vysvetlenie súťažných podkladov č.3 – Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou
Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 – Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 – Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou
Súťažné podklady VO – Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou
Verejné obstarávanie: BARDTERM, s.r.o. – Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove – 2. etapa
Súťažné podklady VO – BARDTERM, s.r.o. – Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove – 2. etapa
Verejné obstarávanie: Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.
Vysvetlenie súťažných podkladov č.8 – Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s. – 17.07.2017
Vysvetlenie súťažných podkladov č.7 – Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.
Vysvetlenie súťažných podkladov č.6 – Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.
Vysvetlenie súťažných podkladov č.5 – Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.
Vysvetlenie súťažných podkladov č.4 – Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.
Vysvetlenie súťažných podkladov č.3 – Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.
Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 – Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 – Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.
Súťažné podklady VO – Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.
Verejné obstarávanie: Administratívna budova v m. č. Vydraň – Medzilaborce – zníženie energetickej náročnosti
Súťažné podklady VO – Administratívna budova v m. č. Vydraň – Medzilaborce – zníženie energetickej náročnosti
Verejné obstarávanie: Mesto Medzilaborce – Materská škola na Ul. zámočníckej, Medzilaborce
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu – doplnenie súťažných podkladov
Súťažné podklady VO – Mesto Medzilaborce – Materská škola na Ul. zámočníckej, Medzilaborce
Verejné obstarávanie: MFK Zemplín Michalovce, a.s. – Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna – stavba č.1
Vysvetlenie súťažných podkladov č.4 : Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna – stavba č.1
Vysvetlenie súťažných podkladov č.3 : Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna – stavba č.1
Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 : Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna – stavba č.1
Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk : Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna – stavba č.1
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 : Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna – stavba č.1
Súťažné podklady VO – Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna – stavba č.1
Projekt: Foto a video štúdio 29 Teaam
Výzva: Foto a video štúdio 29 Teaam – foto a video technika
Výzva: Foto a video štúdio 29 Teaam – výpočtová technika
Výzva: Foto a videa štúdio 29 Teaam – audio technika
Audítorka vykonáva zápis do Registra partnerov verejného sektora. Bližšie informácie na tel. č.: 0905 310 336
Verejné obstarávanie: Obec Viničky – Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 : Obec Viničky – Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu
Súťažné podklady VO – Obec Viničky – Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu

Verejné obstarávanie: Mesto Medzilaborce – Zateplenie kultúrneho domu
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 : Mesto Medzilaborce – Zateplenie kultúrneho domu
Súťažné podklady VO – Mesto Medzilaborce – Zateplenie kultúrneho domu

Verejné obstarávanie: Obec Zalužice – Prestavba objektu materskej školy na obecný úrad
Vysvetlenie súťažných podkladov č.3 – Obec Zalužice – Prestavba objektu materskej školy na obecný úrad
Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 – Obec Zalužice – Prestavba objektu materskej školy na obecný úrad
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 – Obec Zalužice – Prestavba objektu materskej školy na obecný úrad
Súťažné podklady VO – Obec Zalužice – Prestavba objektu materskej školy na obecný úrad