Aktuálne obstarávania – dokumenty na stiahnutie
Ing. Marcel Molčanyi od roku 1999 poskytuje odborné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania.
V súčasnosti spoločnosť vykonáva:
– odborné zabezpečenie prípravy a priebehu obstarávania nadlimitných a podlimitných zákaziek zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania a Európskom vestníku,
– odborné zabezpečenie prípravy a priebehu obstarávania bežne dostupných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska,
– odborné zabezpečenie prípravy a priebehu obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou,
komplexné poradenské služby pre verejných obstarávateľov na základe dlhodobých zmlúv.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte prosím priamo Ing. Marcela Molčanyiho :
– telefonicky : +421 905 310 336
– mailom: consulting.klokocov@gmail.com