Spoločnosť paint horses, s.r.o. bola založená v roku 2016 a od svojho založenia podniká v oblasti ekonomického poradenstva, vedenia účtovníctva a v oblasti verejného obstarávania.

V decembri roku 2017 spoločnosť kúpila v katastri obce Klokočov nefunkčný hospodársky dvor a bezprostredne po kúpe areálu bola začatá jeho prestavba s cieľom vybudovať jazdecký areál zameraný na chov koní a agroturistiku. Už v júli 2018 bola spustená prevádzka jazdeckého areálu. Aj napriek nedostatočnému technickému vybaveniu návštevníci už od prvého dňa prevádzky prejavili veľký záujem o poskytované služby v oblasti jazdenia na koni a agroturistiky. Tento enormný záujem o naše služby pretrváva až dodnes.

V rokoch 2018 a 2019 boli vytvorené priestory pre ustajnenie 21 koní, priestory pre zázemie personálu a návštevníkov (šatne, sociálne zariadenia, sprchy, kancelárie ,sklady, bufet,…). Zároveň bola vybudovaná krytá jazdecká hala o pôdoryse cca 60 x 25 m.

Jazdecký areál svojim návštevníkom ponúka možnosť priameho kontaktu s koňmi, jazdy na koni v jazdeckej hale a agroturistiky.

Areál ponúka tématické dopoludnia pre materské školy a základné školy.

Jazdecký areál zároveň ponúka služby odbornej hipoterapie.

Verejné obstarávanie:
– Výzva – rekonštrukcia maštale
– Príloha 1 – výkaz-výmer
– Príloha 2 – projektová dokumentácia