Činnosti spojené s oddĺžením fyzických osôb, ktorými sa naša firma zaoberá :

– Analýza vstupu do konkurzu
– Príprava dokumentácie
– Komunikácia s veriteľmi
– Tresno-právna zodpovednosť úpadcu