Milí priatelia o obchodní partneri,

oznamujeme Vám, že sme vytvorili a oficiálne zaregistrovali zbierku na podporu štúdia detí a študentov.

Finančné prostriedky zo zbierky sa používajú k zabezpečeniu kvality štúdia detí (ubytovanie, strava, nákup technických potrieb a iných školských potrieb).

Každé čerpanie je kontrolované Ministerstvom vnútra SR.

Za podporu Vám zo srdca ďakujeme.

Názov verejnej zbierky: Education Lungo Mare
Číslo registrácie verejnej zvierky: 000-2017-040251
Číslo účtu verejnej zbierky: IBAN SK70 7500 0000 0040 2253 0780

Fond je otvorený do 30. novembra 2018.