Nezisková organizácia vykonáva svoju činnosť od roku 2010. V súčasnosti v systéme pomoci sociálne slabších rodín máme zaradených 15 detí, ktorým poskytujeme vo forme študijného štipendia na základe sponzorských zmlúv vykrytie nákladov ubytovania a príspevok na stravu. Uvedené deti sú z rodín s počtom detí viac ako 5, polosiroty alebo zo slabých sociálnych skupín, rómskych komunít.
Zároveň v projekte máme zaradeného ťažko postihnutého chlapčeka Peťka s diagnózami: Q20.0 Dvojvýtoková pravá komora, malpozícia veľkých ciev, pľúcna stenóza; Q60.0 Jednostranná agenéza obličky; Q74.0 Iná vrodená chyba hornej končatiny vrátane plecového pletenca, Sprengelova deformita vľavo; Q75.0 Kraniosynostóza plagiocefalie F vpravo na podklade kraniosynostózy pravého koronárneho švu. Peťko i napriek svojim diagnózam je vysoko inteligentný a riadne sa zúčastňuje vzdelávacieho procesu v škole s deťmi na 6. ZŠ v Michalovciach.
Súčasne priamo poskytujeme finančné prostriedky do poľnej nemocnice Muhoromi v Keni, kde sa nachádza záchytné centrum pre pomoc matkám s novonarodenými deťmi. Prostriedky sú použité na nákup dojčenských potrieb, potravín a liekov. Okrem toho v uvedenej oblasti sa nachádzajú aj „slamy“ – obydlia chudobných, odkiaľ nám bol odporúčaný chlapec Samuel, vysoko talentovaný, ktorý v súčasnosti študuje na strednej technickej škole. Bez našej pomoci by túto možnosť nemal.
Okrem iného podporujeme i talentované deti a nádejných športovcov. V našom projekte sú zaradený niekoľkonásobný majster SR a medailista z Európskych turnajov v kickboxe, ako aj majster Európy vo windsurfingu a ďalšie mladé talenty.
Lungo Mare n.o. má aj vzdelávacie programy zamerané na ekonomiku, podnikanie, samosprávu a neziskový sektor. Jednotlivé vzdelávacie projekty sú pripravované podľa potreby klientov.
V priebehu roka registrujeme aj oficiálne verejné zbierky na ministerstve spravodlivosti.
Naše aktivity financujeme z uvedených zdrojov príjmov a z darov, ktoré prijímame od darcov na základe darovacích zmlúv.