Aktuálna ponuka kurzov :

– Jednoduché účtovníctvo – 38 hodín
– Počítačová zručnosť v jednoduchom účtovníctve – 21 hodín
– Podvojné účtovníctvo – 76 hodín
– Počítačová zručnosť v podvojnom účtovníctve – 32 hodín
– Malé a stredné podnikanie – 28 hodín
– Personalistika a mzdová agenda – 32 hodín
– Zručnosť účtovania v subjektoch nezriadených za účelom podnikania – 38 hodín
– Zručnosť konkurzného práva – 16 hodín
– Počítačová zručnosť v administratívnych softvéroch (základy) – 32 hodín
– Praktické zručnosti pre účtovníkov z praxe – 16 hodín